Gia công đóng lò xo xho lịch treo tường 5 tờ, 7 tờ, 13 tờ

Gia công đóng lò xo xho lịch treo tường 5 tờ, 7 tờ, 13 tờ được gia công bằng máy đục lổ và gắn lò xo bằng máy tự động cho ra sản phẩm lịch đẹp và chắc chắn giảm giá thành gia công

Kiến thức